آموزش حسابداری

داشتن دانش حسابداری عضو لاینفک زندگی مالی و اجتماعی انسانهاست.

آموزش حسابداری  ویادگیری آن نیاز همگان است.

حسابداری یك فن است. همانطور كه حقوق یا داروسازی نیز در مفهوم كلی نوعی فن به حساب میآیند. حسابداری همچنین یك علم است همانطور كه حقوق، مدیریت دولتی و اقتصاد علم هستند. حسابداری، مثل سایر علوم قادر به دستیابی به اعتبار عینی است. 

آموزشگاه کامپیوتر حسابداری معماری آصف با برگزاری دوره های آموزش حسابداری  به صورت مهارتی و فنی و کاربردی 
همراه با ارائه گواهینامه بین المللی

در رشته دیپلم حسابداری گام بلندی در ایجاد مهارت و شایستگی و اشتغال زایی در رشته حسابداری نموده است

 

دوره های حسابداری:شامل۵ مهارت به شرح زیر می باشد.
حسابداری مقدماتی ،  حسابداری تکمیلی
حسابداری صنعتی  و  حسابداری حقوق و دستمزد

و

حسابداری مالی (با رایانه ) ویژه بازار کار

 حسابداری مقدماتی:نحوه کار در موسسات خدماتی و بازرگانی و نحوه تحریر دفاتر روزنامه و کل و تهیه صورتهای مالی و اصلاحات پایان دوره و نحوه تهیه صورت مغایرت بانکی تدریس میگردد.

 

حسابداری مالی با رایانه ویژه بازار کار: مفاهیم پایه ای حسابداری مقدماتی که در بالا ذکر شد به همراه نحوه کار با نرم افزارهای حسابداری آموزش داده میشود. و در این دوره تمرکز بیشتر بر حل مسایل کاربردی حسابداری به صورت عملی و ویژه بازار کار با استفاده از رایانه می باشد.

نرم افزار های   حسابداری نوین   هلو    سامان    سورن     ملی

حسابداری تکمیلی:مرحله تفسیر مبادلات با کشورهای دیگر و عملیات حسابداری دارایی های ثابت و سیستم حسابداری شرکتهای سهامی تدریس میگردد.

 حسابداری صنعتی:نحوه کار در موسسات تولیدی و بودجه بندی و محاسبه بهای تمام شده محصول به دو روش سفارش کار و هزینه یابی مرحله ای و نحوه تهیه گزارشات مالی درون سازمانی و برون سازمانی آموزش داده میشود.

 حسابداری حقوق و دستمزد:نحوه محاسبه دستمزد پرسنل بر اساس قانون اداره کار و تامین اجتماعی و نحوه تنظیم فیش حقوقی پرسنل و عملیات مربوط به بیمه اموزش داده میشود.

با ثبت نام زودهنگام در دوره های کسب وکار

از تخفیف ویژه ثبت نام زودهنگام بهره مند شوید. لیست دروس ارائه شده را ببینید. وبا مشاورین ما تماس بگیرید.