خدمات آموزشی

خدمات آموزشی یکی از رشته های جدید در سازمان آموزش فنی و حرفه ای است که شامل حرفه هایی جدید است که امروز که در عصر ارتباطات هستیم برای بالابردن سطح دانش عمومی خود و ارتقا و بهبود کیفیت ارتباط به حرفه های مهارتی این رشته نیاز داریم و خوشبختانه در کانون مهارت آموزی آصف این حرفه های مهارتی به صورت تخصصی آموزش داده می شود ودر ادامه لیستی از این حرفه ها معرفی می شوند :

۱-  مهارتهای ارتباطی

۲- مدیریت اضطراب

۳- پرورش کودکان خلاق

۴- مربی مهد کودک زیر ۵ سال

۵- سخنران حرفه ای

۶- روشها و فنون تدریس

۷- خدمات مشاوره و هدایت آموزشی

۸- مسوول دوره ها وتجهیزات

۹- پژوهشگر عمومی

۱۰- مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای