مهارت های برقراری ارتباط

با کسب مهارت هاي برقراری ارتباط مي توانيم به اصلاح و بهبود رفتارهاي ارتباطي خويش بپردازیم.بيشتر وقت انسانها در ارتباطات روزمره، صرف گوش دادن و سخن گفتن مي‌شود، اما ترس از برقراري ارتباط و صحبت کردن در برابر جمع، مشکلي است که بسياري با آن رو به رو هستند و نمي‌دانند که چگونه يک ارتباط درست و موثر برقرار کنند.
اهميت اين مشکل زماني دوچندان مي شود که در شغل مان و سازماني که در آن کار مي کنيم در برقراري ارتباط با مديران ،همکاران و مراجعان عملکرد ضعيفي داشته باشيم.
اتفاقي نيست، که اکثر شرکتها و سازمانها در برنامه آموزشي خود براي پيشرفت شغلي کارکنان، مهارت هاي ارتباطي را نيز مي گنجانند
منافع و مزاياي مهارتهاي ارتباطي بسيار زياد و مختلف اند. اين مهارتها مي توانند زندگي شما را در آينده به گونه‌اي حفظ کنند،

 

انسان موجودی اجتماعی است و انسانیت او در اجتماع معنا پیدا می‌کند. برای اجتماعی شدن ، رشد اجتماعی نیازمند است .

رشد اجتماعی به سطحی از مهارت در روابط اجتماعی اطلاق می‌شود که فرد بتواند به راحتی زندگی کند و سازگاری مطلوب را داشته باشد . رشد اجتماعی هر کس ،‌مهم ترین جنبه رشد وجودی هر شخص است .

برقراری ارتباط ، یکی از مهارت‌های اصلی زندگی است . توانایی در برقرار کردن ارتباط با دیگران ، از عوامل خوشبختی و یکی از فاکتورهای تعیین کننده موفقیت می‌باشد هنگامی که بتوانید ارتباط مؤثر برقرار کنید ، دوستانی بدست می‌آورید و آنها را حفظ می‌کنید، در ارتباطات بین فردی واقع بینانه حرکت می‌کنید، از هر گونه ارتباط لذت می‌برید و کمترین آسیب را به خود و دیگران وارد می‌کنید ، بین شما و افراد اعتماد و اطمینان پیش می‌آید ، خود ارزشمندی خود را افزایش و به اهداف فردی و اجتماعی نزدیک‌تر می‌شوید.

با در نظر گرفتن فواید یک ارتباط مؤثر ، می‌توان اذعان داشت که ارتباط محور اصلی زندگی ما را تشکیل می‌دهد ،

عملا ، حدود ۷۵٪ هر روز کاری ما در ارتباطات می‌گذرد .

مهارت‌های ارتباطی منحصر به فردترین و مهم‌ترین مواردی هستند که ما را به سوی موفقیت سوق می‌دهند . ولی این کار به تمرین آگاهانه و اندیشمندانه و به کار بستن شیوه‌های نه چندان ساده نیاز دارد.