آموزش خط و نقاشی

قدمت ارتباط انسانها با تصاویر و استفاده از نقاشی از استفاده ازخط و کلمات بالاتر است!

کانون مهارت آموزی آصف برگزار کننده دوره های  تخصصی

 آموزش نقاشی و خوشنویسی

با مدرک بین المللی فنی و حرفه ای ویژه کودکان و بزرگسالان

۱- آموزش از صفر تا صد طراحی

۲- آموزش سیاه قلم

۳- آموزش مداد رنگ

۴- آموزش آبرنگ

۵- آموزش رنگ روغن

۶- آموزش پاستل

۷- آموزش اکرولیک

برای ثبت نام کودکانتان در کلاس های آموزش نقاشی و خوشنویسی می توانید قبل از ثبت نام یک جلسه در کلاس های تخصصی نقاشی کودکان شرکت نمایید.

ما از کیفیت آموزش هایمان اطمینان داریم!