نوروزتان پیروز

نوروزتان پیروز

نوروزتان پیروز

  هرروزتان نوروز ، نوروزتان پیروز 

سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت 

بادت اندر شهریاری برقرار و بردوام

سال خرم  فال نیکو مال وافر حال خوش

اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام

“”  حافظ  “”

هفت سین خوانی است که ایرانیان و پارسی زبانان هنگام نوروز و ابتدای بهار می آرایند و با افراد خانواده کنار آن می نشینند و معمولا تا سیزده روز این خوان پهن میباشد و در پایان این چرخه در روز سیزدهم سبزه را به آب میسپارند . منبع ویکی پدیا

با ثبت نام زودهنگام در دوره های کسب وکار

از تخفیف ویژه ثبت نام زودهنگام بهره مند شوید. لیست دروس ارائه شده را ببینید. وبا مشاورین ما تماس بگیرید.